Fokusområder

Danmark skal være et attraktivt produktionsland
15.06.2012

Produktion udgør en væsentlig del af dansk økonomi, og Danmark har en lang række produktionsvirksomheder, som gør det godt. Samtidig har produktionsvirksomhederne stor betydning for innovation og fornyelse i Danmark.

Dansk økonomi står over for en vigtig omstilling. 00’erne blev et årti med svag produktivitetsvækst, hvilket har sat den danske konkurrenceevne under pres. Det er især en udfordring for internationalt konkurrenceudsatte virksomheder inden for bl.a. produktion.

Hvis Danmark skal fastholde og udvikle sin position som konkurrencedygtigt produktionsland, er der behov for at styrke konkurrenceevnen. Danmarks Vækstråd lancerede derfor i forbindelse med Folkemødet på Bornholm den 15. juni en række anbefalinger til, hvordan der skabes bedre vilkår for produktionsvirksomhederne i Danmark.

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen udtaler:

Danmarks Vækstråd ønsker med anbefalingerne at sætte fokus på de områder, som er centrale for, at det er attraktivt at drive produktionsvirksomhed i Danmark. Det drejer sig bl.a. om, at produktionsvirksomhedernes omkostningsniveau skal være konkurrencedygtigt, at grøn omstilling og muligheden for at drive produktionsvirksomhed skal gå hånd i hånd, samt at danske produktionsvirksomheder skal have bred adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Læs mere om Danmarks Vækstråds anbefalinger her.

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk