Fokusområder

Stort erhvervspotentiale i velfærdsteknologi
03.11.2009

Danmarks Vækstråd er kommet med fem anbefalinger til fremme af erhvervspotentialet i velfærdsteknologi og -løsninger.

Danmarks Vækstråd anbefaler:

  • National videnbank, som skal styrke offentlig-privat samarbejde om innovation
  • Innovation via offentlig efterspørgsel
  • Matchmaking mellem offentlig og private aktører
  • Brug af servicedesign til optimering af arbejdsgange og -processer
  • Bedre rammer for innovation i det offentlige

Danmarks Vækstråd sætter med de fem anbefalinger fokus på, hvordan offentlige og private aktører i fællesskab kan være med til at udvikle nye velfærdsteknologier og -løsninger. Det skal styrke den offentlige service og dansk erhvervslivs mulighed for fortsat at stå stærkt på dette marked, der er et vækst globalt.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

- Udfordringerne på velfærdsområdet optager regeringen meget. Derfor er Danmarks Vækstråds anbefalinger et godt supplement til den indsats, vi har etableret i løbet af de seneste år med bl.a. ABT-fonden og senest med erhvervspakken, hvor der er afsat 50 mio. kr. til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger.

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen:

- Vi står overfor et betydeligt vækstmarked, hvor Danmark har store muligheder for at gøre sig gældende. Hvis vi gør det rigtigt, kan vi både imødegå de økonomiske og demografiske udfordringer på velfærdsområderne og skabe nye arbejdspladser og vækst.

Læs pressemeddelelsen, pjecen, bilag, faktaark samt cases her:

Pressemeddelelse

Pjecen

Oversigt over regionale projekter inden for velfærdsteknologier og -løsninger

Faktaark om Danmarks Vækstråds 5 anbefalinger om velfærdsteknologi

Case - amPHI

Case - Chromaviso

Der er i foretaget en opdatering af "analysenotatet om erhvervspotentialet i udnyttelse af velfærdsteknologier- og løsninger" med nye tal for 2008. Der er i forbindelse med opdateringen foretaget en korrektion af analysens datagrundlag. Der kan derfor forekommer afvigelser i forhold til pjecen "Velfærdsteknologi - på vej til ny vækst".

Faktaark om velfærdsteknologi

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

 

 

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50