Fokusområder

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder
30.11.2016

Danmarks Vækstråd giver i en ny rapport en række anbefalinger til at sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Hvis ikke der sættes ind risikerer manglen på kvalificeret arbejdskraft at bremse væksten og kan i værste fald risikere at koste samfundet op til 85 mia. kr. i lavere BNP i 2025.

Hvis ikke dansk erhvervsliv skal mangle kompetencer og gå glip af vækst i fremtiden, så skal der gøres en indsats for at skaffe dygtige hænder og hoveder, som matcher erhvervslivets behov. Sådan lyder hovedbudskabet i en ny rapport fra Danmarks Vækstråd, der offentliggøres i dag.

I rapporten giver Danmarks Vækstråd en række anbefalinger til, hvordan arbejdskraftudfordringen kan tackles.
- Vi ser nogle kompetencebehov i erhvervslivet, som visse steder er svære at dække allerede i dag, og hvor vi fremadrettet kommer til at stå med større udfordringer. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder kan realisere deres vækstpotentiale og skabe en kontinuerlig udvikling, og derfor skal vi sætte bredt ind i uddannelsessystemet og i servicen til erhvervslivet, siger Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd.

Ifølge rapporten risikerer Danmark i værste fald at mangle op til 110.000 personer med de rette formelle kompetencer i 2025, hvilket kan koste samfundet op mod 85 mia. kr. i tabt vækst. For at forebygge udfordringer med flaskehalse på arbejdsmarkedet kommer Danmarks Vækstråd med i alt 34 anbefalinger, hvoraf rådet mener, at de fem bør igangsættes nu:

• Etablering af en dansk teknologipagt, hvor myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. samarbejder målrettet om at højne kompetenceniveauet inden for det digitale, teknologiske og naturvidenskabelige område.
• Målrettet vejledning af unge og udvikling af attraktive erhvervsuddannelser for at sikre tilstrækkelig med faglært arbejdskraft i fremtiden.
• ”Computational thinking” gøres til en fast del af undervisningen på relevante uddannelser fra folkeskoler til de videregående uddannelser og efteruddannelsessystemet.
• Bedre koordination af den virksomhedsrettede indsats skal få flere virksomheder til at arbejde proaktivt med kompetenceudvikling i sammenhæng med deres forretningsstrategi. Det kan bl.a. understøttes via brede strategiske samarbejder, etablering af fælles datagrundlag og udbredelse af best-practice modeller.
• Serviceniveauet og udbredelsen af International Citizen Servicecentrene bør øges for at lette tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft.

- Kampen om talenter og de dygtigste medarbejdere er intens på et globalt arbejdsmarked. I Danmark kommer vi efter alt at dømme ikke til at mangle ufaglært arbejdskraft, men derimod specialiseret arbejdskraft. Vi ser blandt andet, at den digitale omstilling rummer store potentialer for virksomhederne, men det kræver, at de kan få kvalificeret arbejdskraft, og derfor spiller de tekniske og digitale kompetencer en vigtig rolle, og her er der behov for at sætte ind, siger Lars Nørby Johansen.

Danmarks Vækstråds ”Rapport om kvalificeret arbejdskraft” kan læses her.
Læs DREAM baggrundsrapport ”Mismatch på det danske arbejdsmarked”
Læs baggrundsrapport ”Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer

Om Danmarks Vækstråd:
Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet rådgiver erhvervsministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark. Rådet består af en formand og 20 medlemmer med repræsentanter fra virksomheder, erhvervsorganisationer, videninstitutioner, kommuner, regionale vækstfora og arbejdsmarkedets parter.
Læs mere på: www.danmarksvaekstraad.dk

Yderligere kontakt:
Danmarks Vækstråds formand Lars Nørby Johansen kan kontaktes gennem presserådgiver Rasmus Holm Thomsen, erhvervsministeriet: Tlf: 91 39 94 55, mail: rht@evm.dk

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50