Nyhedsbrev - september 2010

Efterårets vækstdagsorden har allerede budt på en lang række centrale udspil inden for Danmarks Vækstråds virkefelt. I nyhedsbrevet gives et kort overblik over de vigtigste udspil og formanden for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen fortæller om rådets indsats siden sidste møde og ser frem mod næste møde i november 2010.

Læs mere her.

Danmarks Vækstråd er afviklet
06.02.2019
Danmarks Vækstråd er afviklet, og strukturfondsmidlerne udmøntes nu af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk