Sammensætningen af Danmarks Vækstråd

Danmarks Vækstråd består af en formand og 20 medlemmer, som udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen. Formanden og medlemmerne til Danmarks Vækstråd udpeges således:

 • Formanden og 4 medlemmer udpeges personligt af erhvervs- og vækstministeren, heraf mindst ét medlem med indsigt i de videnstunge brancher
 • 5 medlemmer skal være formænd for regionale vækstfora, én fra hver region og udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora
 • 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de kommunale parter
 • 1 medlem udpeges efter indstilling fra hver af følgende organisationer: DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt Landbrug & Fødevarer
 • 1 medlem udpeges efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder
 • 1 medlem udpeges efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen
 • 2 medlemmer udpeges efter fælles indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO og CO-industri
 • 1 medlem udpeges efter fælles indstilling fra FTF og Akademikerne

Læs mere i Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer.

Danmarks Vækstråd medlemsoversigt

Danmarks Vækstråds medlemsoversigt januar 2016

 • Direktør og formand for Vækstforum Bornholm Lars Nørby Johansen (formand)
 • Direktør Conni Simonsen, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet (personligt udpeget)
 • Adm. direktør, Søren Klarskov Vilby, Micro Matic A/S (personligt udpeget)
 • Adm. direktør, Rikke Gandrup, Colour Hotel Skagen (personligt udpeget)
 • Adm. direktør Johnny Hansen, Umove (personligt udpeget)
 • Formand for vækstforum Ulla Astman Nielsen, Region Nordjylland
 • Formand for vækstforum Bent Hansen, Region Midtjylland
 • Formand for vækstforum Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Formand for vækstforum Jens Stenbæk, Region Sjælland
 • Formand for vækstforum Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
 • Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted Kommune
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Lauge Larsen, Morsø Kommune
 • Direktør Berit Vinther, DI
 • Underdirektør Niels Milling, Dansk Erhverv
 • Adm. direktør Ane Buch, Håndværksrådet
 • Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri
 • Adm. direktør Ulrik Nødgaard, Finansraadet
 • Forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen, CO-Industri
 • Næstformand Nanna Højlund, LO
 • Næstformand Kent Petersen, FTF
 • Områdedirektør Morten Høyer, Landbrug Fødevarer
Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk