Målsætninger

Nye indspil af strategisk betydning for vækstpolitikken og regionernes erhvervsudviklingsstrategier

Danmarks Vækstråd vil bidrage med ny viden og nye indspil af strategisk betydning for vækstpolitikken på både nationalt og regionalt niveau. Rådet vil i den forbindelse sætte fokus på 1-2 fokusområder om året.

Som grundlag for sine drøftelser kan rådet bede sekretariatet udarbejde analyser om specifikke emner af relevans for vækstpolitikken og den regionale erhvervsudvikling.

Rådet vil i sit arbejde sikre globalt udsyn ved at trække på internationale erfaringer og international best practise. Som led heri vil rådet fra tid til anden invitere internationale eksperter til at komme med oplæg som udgangspunkt for sine drøftelser. 

Attraktiv høringspart for regeringen og de regionale vækstfora

Danmarks Vækstråd vil være en konstruktiv samarbejdspartner, der med sine høringssvar mv. skaber merværdi i den nationale og regionale vækstpolitiske indsats.

Som bindeled mellem regeringen og de nationale vækstfora vil Danmarks Vækstråd komme med input til, hvordan der sikres en hensigtsmæssig sammenhæng mellem den nationale og den regionale vækstpolitik. Sammenhængen skal bl.a. opnås gennem de årlige partnerskabsaftaler, der indgås mellem regeringen og vækstfora, og hvor rådet udtaler sig som høringspart.

Knudepunkt for opsamling af ny viden om udviklingen i den nationale og regionale vækstindsats

Danmarks Vækstråd vil være centrum for måling og benchmarking af effekten af vækstpolitiske initiativer, nationalt og regionalt.

Som grundlag for sine drøftelser har Danmarks Vækstråd adgang til en række målinger og benchmark af vækstpolitikken i hele landet, herunder udviklingen i de enkelte regioner og yderområder.

På baggrund af den foreliggende dokumentation vil rådet træffe kvalificerede beslutninger om indsatsen og rådgive regeringen og vækstfora om eventuelle behov for justering.

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50