Kontakt

Sekretariat for Danmarks Vækstråd

Erhvervsministeriet
Att.: Vækst og konkurrenceevne
Slotsholsmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
www.danmarksvaekstraad.dk

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50