Rådets møder

Rådets møder

Danmarks Vækstråd afholder ca. 4 møder om året. Rådet aftaler sine mødedage ét år i forvejen.

Herudover kan Rådet indkaldes på formandens foranledning. Indkaldelse må i så fald ske med et varsel på mindst 10 hverdage.

Møde kan også afholdes, såfremt der fremsættes begæring til formanden fra mindst 2 medlemmer med angivelse af mødets emne.

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk