Formanden for Danmarks Vækstråd

Udpegning af formand for Danmarks Vækstråd

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen genudnævnte den 18. februar 2014 Lars Nørby Johansen som formand for Danmarks Vækstråd for perioden 2014-2017. Lars Nørby Johansen har været formand for rådet siden 2006 og er tidligere koncernchef for Group 4 Falck.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtalte i den forbindelse: ”Jeg er glad for, at Lars Nørby Johansen har sagt ja til at fortsætte som formand for Danmarks Vækstråd. Jeg har en forventning om, at Rådet med Lars Nørby i spidsen fortsat vil levere mange gode input til den erhvervs- og vækstpolitiske debat, som vi tidligere har set det, blandt andet med rådets udspil om Danmark som produktionsland.”

”Rådet får som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen en række nye opgaver, blandt andet med at sikre sammenhæng og bedre resultatskabelse i den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Det er opgaver, som jeg mener, Lars Nørby Johansen er den rigtige til at løfte.”

Lars Nørby Johansen
Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50