Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder

Danmarks Vækstråd giver i en ny rapport en række anbefalinger til at sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Hvis ikke der sættes ind risikerer manglen på kvalificeret arbejdskraft at brem...

Læs mere

Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder – både nu og i fremtiden – kan realisere deres fulde vækstpotentiale.

Læs mere

Om Danmarks Vækstråd

Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet rådgiver erhvervsministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark og består af repræsentanter for virksom...

Læs mere

Rådets møder

Danmarks Vækstråd afholder møder ca. 4 gange om året. Mødedatoer samt dagsorden for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden, hvor referatet fra de enkelte møder ligeledes kan læses.

Læs mereDanmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk