10 mio. kr. til at styrke e-handel og digitalisering i små og mellemstore virksomhederDet er vigtigt, at dansk erhvervsliv griber de nye muligheder inden for digitalisering og e-handel til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor afsættes nu 10 millioner kroner under den nationale pulje af EU’s socialfondsmidler til ’styrket e-handel og digitalisering i små- og mellemstore virksomheder’
Læs mere
Endeligt høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi

Danmarks Vækstråd finder overordnet, at strategien er ambitiøs og fokuseret og vil gerne kvittere for, at vækstforum har et perspektiv for sin indsats, der rækker ud over regionen.

Læs Læs mere

Om Danmarks Vækstråd

Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark og består af repræsentanter f...
Læs mere

Rådets møder

Danmarks Vækstråd afholder møder ca. 4 gange om året. Mødedatoer samt dagsorden for de enkelte møder offentliggøres her på hjemmesiden, hvor referatet fra de enkelte møder ligeledes kan læses.

Læs mere


Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk